Επίδοση Τίτλων Προόδου

Αγαπητοί γονείς

Την Παρασκευή  17 Μαρτίου 2017 και ώρα 12:00 θα γίνει η επίδοση Τίτλων Προόδου στους μαθητές μας.
Παρακαλείσθε να έρθετε να τους παραλάβετε.

Η Δ/ντρια του Σχολείου
Χρυσάφη Φωτεινή