Τμήμα Ε2

Ε2:  Πρόγραμμα τμήματος- Ηλεκτρονικές διευθύνσεις εκπαιδευτικών για σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία.

ΜΕΡΕΣ/ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14:10-14:40 ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
14:40-14:50 διαλ.
14:50-15:20 ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΠΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
15:20-15:30 διαλ.
15:30-16:00 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
16:00-16:10 διαλ.
16:10-16:40 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
16:40-16:50 διαλ.
16:50-17:20 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΠΕ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

LINKS ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (WEBEX CLASSROOM)

Μέλλιου Παρασκευή (Υπεύθυνη εκπαιδευτικός): https://minedu-primary2.webex.com/meet/pmelliou

Δάφνη Άννα (Αγγλικά): https://minedu-primary.webex.com/meet/anndafni

Παντελίδης Ζαχαρίας (Θρησκευτικά-ΚΠΑ): https://minedu-primary.webex.com/meet/pante-zaha

Πασαλίδης Στέλιος (ΤΠΕ): https://minedu-primary.webex.com/meet/pasalidiss

Συμεωνίδου Ελένη (Γερμανικά): https://minedu-primary.webex.com/meet/elsymeon

Χρυσός Κωνσταντίνος (Φυσική αγωγή): https://minedu-primary.webex.com/meet/xrygas

LINKS ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (e-me)

Μέλλιου Παρασκευή (Υπεύθυνη εκπαιδευτικός): https://e-me.edu.gr/groups/pmelliouE2

Δάφνη Άννα (Αγγλικά): https://e-me.edu.gr/groups/10dimkat-spring

Παντελίδης Ζαχαρίας (Θρησκευτικά-ΚΠΑ): –

Πασαλίδης Στέλιος (ΤΠΕ): https://minedu-primary.webex.com/meet/pasalidiss

Συμεωνίδου Ελένη (Γερμανικά): –

Χρυσός Κωνσταντίνος (Φυσική αγωγή): –