16 Οκτωβρίου 2023

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

16 Οκτωβρίου 1912, τα Ελληνικά στρατεύματα μπαίνουν στην Κατερίνη, απελευθερώνοντας την πόλη. Οι κάτοικοι με επί κεφαλής τον Επίσκοπο Παρθένιο Βαρδάκα υποδέχονται τους ελευθερωτές με Ελληνικές σημαίες, ζητοκραυγάζοντας και  λέγοντας «Χριστός Ανέστη». Ένας λόχος με τη σημαία και τις σάλπιγγες διατρέχει την πόλη παιανίζοντας εμβατήρια και προκαλώντας ακράτητο ενθουσιασμό. Λαός …

Continue reading