Πρόγραμμα Συμμετοχικής Εκπαίδευσης

Η φιλοσοφία της συνεκπαίδευσης βασίζεται στην ιδεολογία ότι τα παιδιά λειτουργούν, απασχολούνται, μορφώνονται σ’ ένα σχολείο χωρίς περιορισμούς και στερεότυπα. Μέσα σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον όλα τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα επειδή το καθένα ωφελείται με τον δικό του ξεχωριστό, μοναδικό τρόπο.

Πιστεύοντας στην ανάγκη της ενσωμάτωσης αλλά και της ανάδειξης της διαφορετικότητας του κάθε παιδιού, οι μαθητές/τριες του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης και οι μαθητές/τριες της Στ’ τάξης του 10ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης υλοποίησαν ένα πρόγραμμα συμμετοχικής εκπαίδευσης, το οποίο ολοκληρώθηκε σε 4 φάσεις-δράσεις.

Μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί δήλωσαν ενθουσιασμένοι/ες τόσο από τις δράσεις όσο και από τα έντονα συναισθήματα που βίωσαν μέσα από τη συνύπαρξή τους.

Ενημερωθείτε για τις δράσεις μας: https://padlet.com/dielmaj/padlet-h4vfd2v2dbxho7lc