Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 2021-2022

Σε περίπτωση αναστολής της λειτουργίας των δημοτικών σχολείων, το σχολείο μας θα συνεχίσει την εκπαιδευτική διαδικασία παρέχοντας εξ αποστάσεως διδασκαλία, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο.

Επιλέξτε το τμήμα φοίτησης του παιδιού προκειμένου να ενημερωθείτε:

Α1 Α2 Β
Γ1 Γ2 Δ1
Δ2 Ε1 Ε2
Στ1 Στ2 Τμήμα Ένταξης

Οδηγίες για τη σύνδεσή σας στις πλατφόρμες.