Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Λόγω της αναστολής της λειτουργίας των δημοτικών σχολείων, το σχολείο μας συνεχίζει την εκπαιδευτική διαδικασία παρέχοντας εξ αποστάσεως διδασκαλία, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο. Έτσι, το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου μας διαμορφώνεται ως εξής:

Επιλέξτε το τμήμα φοίτησης του παιδιού προκειμένου να ενημερωθείτε:

Α Β1 Β2
Γ1 Γ2 Δ1
Δ2 Ε1 Ε2
Στ1 Στ2 Τμήμα Ένταξης

Οδηγίες για τη σύνδεσή σας στις πλατφόρμες.