Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Λόγω της αναστολής της λειτουργίας των δημοτικών σχολείων, το σχολείο μας συνεχίζει την εκπαιδευτική διαδικασία παρέχοντας εξ αποστάσεως διδασκαλία.Έτσι, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, από Τετάρτη 18/11/2020 μέχρι και Δευτέρα 30/11/2020 το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου μας αλλάζει και διαμορφώνεται ως εξής:

Επιλέξτε το τμήμα φοίτησης του παιδιού προκειμένου να ενημερωθείτε:

Α Β1 Β2
Γ1 Γ2 Δ1
Δ2 Ε1 Ε2
Στ1 Στ2 Τμήμα Ένταξης

Οδηγίες για τη σύνδεσή σας στις πλατφόρμες.