Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 2022-23

Σε περίπτωση αναστολής της λειτουργίας των δημοτικών σχολείων, το σχολείο μας θα συνεχίσει την εκπαιδευτική διαδικασία παρέχοντας εξ αποστάσεως διδασκαλία, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων παραμένει το ίδιο για όλα τα τμήματα, αλλάζει όμως η διάρκεια διδασκαλίας.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1η ώρα 08:15 08:45
2η ώρα 08:55 09:25
3η ώρα 09:35 10:05
4η ώρα 10:15 10:45
5η ώρα 10:55 11:25
6η ώρα 11:35 12:05

Επιλέξτε το τμήμα φοίτησης του παιδιού προκειμένου να ενημερωθείτε για τα link των εκπαιδευτικών:

Α1 Α2 Β1
Β2  Γ Δ1
Δ2 Ε1 Ε2
Στ1 Στ2 Τμήμα Ένταξης

Οδηγίες για τη σύνδεσή σας στις πλατφόρμες.