Τάξεις – Τμήματα

Τμήμα Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός Αριθμός Μαθητών
Α1 Κυριακίδου Ελένη  23
Β1 Καλκάνης Νικόλαος 12
Β2 Μπατζογιάννη Αικατερίνη 12
Γ1 Λιαποπούλου Ελένη 17
Γ2 Παπαγεωργίου Ουρανία 16
Δ1 Τζάγκας Κωνσταντίνος 18
Δ2 Ζάχος Δημήτριος 18
Ε1 Κεραμίδου Όλγα 18
Ε2 Μέλλιου Παρασκευή 20
Στ1 Σουλή Αικατερίνη 21
Στ2 Σεϊταρίδου Ανθή 17