Τάξεις – Τμήματα

Τμήμα Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός Αριθμός Μαθητών
Α1 Σουλή Αικατερίνη  15
Α2 Σεϊταρίδου Ανθή 14
Β Κυριακίδου Ελένη 23
Γ1 Τζάγκας Κωνσταντίνος 12
Γ2 Ζάχος Δημήτριος 12
Δ1 Λιαποπούλου Ελένη 17
Δ2 Παπαγεωργίου Ουρανία 18
Ε1 Μπατζογιάννη Αικατερίνη 18
Ε2 Κρυσταλλίνου Μαγδαληνή 20
Στ1 Κεραμίδου Όλγα 19
Στ2 Παντελίδης Ζαχαρίας 21