Τάξεις – Τμήματα

Τμήμα Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός Αριθμός Μαθητών
Α1 Σκαρλάτου Σοφία  14
Α2 Κεραμίδου Όλγα 15
Β1 Σουλή Αικατερίνη 15
Β2 Σεϊταρίδου Ανθή 14
Γ1 Παντελίδου Ειρήνη 23
Γ2
Δ1 Τζάγκας Κωνσταντίνος 12
Δ2 Ζάχος Δημήτριος 12
Ε1 Παπαγεωργίου Ουρανία 16
Ε2 Λιαποπούλου Ελένη 18
Στ1 Μπατζογιάννη Αικατερίνη 18
Στ2 Βούλγαρης Κωνσταντίνος 20