Τάξεις – Τμήματα

Τμήμα Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός Αριθμός Μαθητών
Α1 Σουλή Αικατερίνη  15
Α2 Σεϊταρίδου Ανθή  15
Β1 Σκαρλάτου Σοφία  14
Β2 Κεραμίδου Όλγα  15
Γ1 Μπατζογιάννη Αικατερίνη  14
Γ2 Βούλγαρης Κωνσταντίνος 13
Δ1 Χατζησάββα Ελένη  21
Δ2
Ε1 Παντελίδου Ανατολή 12
Ε2 Μπαλιόκας Γεώργιος  14
Στ1 Παπαγεωργίου Ουρανία 17
Στ2 Λιαποπούλου Ελένη  18