Επικοινωνία

10ο  Δημοτικό Σxoλείο Κατερίνης

Πιλοτικό Δημοτικό Σχολείο
“ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ” (Σχολείο του 21ου αιώνα)
Σχολείο με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

και σήμερα: Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο

Αναπληρωτής

Διευθυντής: Τσικούρας Κωνσταντίνος
Αναπληρώτρια υποδιευθύντρια: Παπαγεωργίου Ουρανία

Υπεύθυνος Ολοήμερου τμήματος: Παντελίδης Ζαχαρίας

Διεύθυνση: Τενέδου 16, TK 60133, Κατερίνη
Τηλέφωνο-φαξ:  2351023904
Email: mail@10dim-kater.pie.sch.gr