Σχολική Δανειστική Βιβλιοθήκη

bib

Αγαπητοί γονείς, με χαρά σας ενημερώνουμε ότι ξεκινά η λειτουργία της Σχολικής μας Βιβλιοθήκης. Ένας από τους σημαντικότερους σκοπούς της είναι η καλλιέργεια μιας μακρόχρονης σχέσης των μαθητών/τριών με τον κόσμο του έντυπου λόγου και της εικόνας, μέσα από την απόλαυση του διαβάσματος, αλλά και γενικότερα η πρόσβαση στην πληροφόρηση. …

Continue reading