Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Σχέδιο δράσης

IEP

Στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων, που υλοποιούνται για πρώτη φορά φέτος και αντικαθιστούν το μάθημα της Ευέλικτης Ζώνης στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου, οι μαθητές και οι μαθήτριες μας καλούνται να συμμετέχουν σε μια καινοτόμο εκπαιδευτική δράση. Μέσα από τη συμμετοχή τους στα εργαστήρια των 4 θεματικών ενοτήτων: 1) Ζω …

Continue reading