Πρόγραμμα Συμμετοχικής Εκπαίδευσης

images

Η φιλοσοφία της συνεκπαίδευσης βασίζεται στην ιδεολογία ότι τα παιδιά λειτουργούν, απασχολούνται, μορφώνονται σ’ ένα σχολείο χωρίς περιορισμούς και στερεότυπα. Μέσα σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον όλα τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα επειδή το καθένα ωφελείται με τον δικό του ξεχωριστό, μοναδικό τρόπο. Πιστεύοντας στην ανάγκη της ενσωμάτωσης αλλά και της ανάδειξης …

Continue reading