Ενημέρωση Εκπαιδευτικών για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

ΔΙΑΒΗΤΗΣ

Την Πέμπτη 3 Μαΐου 2018, μετά το πέρας των μαθημάτων, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση των εκπαιδευτικών του σχολείου μας, που αφορούσε τον Σακχαρώδη Διαβήτη, με τους: Δαραμήλα Χρήστο, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη, Βιολόγο-Ε, πιστοποιημένο από τον IDF (Ινστιτούτο Διαβήτη Ευρώπης) στην εκπαίδευση του Σακχαρώδη Διαβήτη – φροντίδα …

Continue reading