Τμήμα ένταξης

Τμήμα ένταξης:  Πρόγραμμα τμήματος- Ηλεκτρονικές διευθύνσεις εκπαιδευτικού για σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία.

ΜΕΡΕΣ/ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14:10-14:40
14:40-14:50 διαλ.
14:50-15:20
15:20-15:30 διαλ.
15:30-16:00
16:00-16:10 διαλ.
16:10-16:40
16:40-16:50 διαλ.
16:50-17:20

LINK ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (WEBEX CLASSROOM)

Ψαριάη Παναγιώτα (Υπεύθυνη εκπαιδευτικός τμήματος ένταξης):

https://minedu-primary.webex.com/meet/gpsariai

LINK ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (e-me)

Ψαριαή Παναγιώτα (Υπεύθυνη εκπαιδευτικός τμήματος ένταξης):