Τμήμα ένταξης

Τμήμα ένταξης:  Πρόγραμμα τμήματος- Ηλεκτρονικές διευθύνσεις εκπαιδευτικού για σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία.

ΜΕΡΕΣ/ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14:10-14:40 ΟΜΑΔΑ 1

WEBEX

ΟΜΑΔΑ 1

WEBEX 

ΟΜΑΔΑ 1

Ε-ΜΕ

 ΟΜΑΔΑ 1

Ε-ΜΕ

ΟΜΑΔΑ 5

Ε-ΜΕ

14:40-14:50 διαλ.
14:50-15:20 ΟΜΑΔΑ 4

E-ME

 ΟΜΑΔΑ 6

Ε-ΜΕ

ΟΜΑΔΑ 2

WEBEX

ΟΜΑΔΑ 5

WEBEX

ΟΜΑΔΑ 6

Ε-ΜΕ 

15:20-15:30 διαλ.
15:30-16:00 ΟΜΑΔΑ 3

WEBEX

ΟΜΑΔΑ 7

WEBEX

ΟΜΑΔΑ 3

Ε-ΜΕ

ΟΜΑΔΑ 2

E-ME 

ΟΜΑΔΑ 4

WEBEX

16:00-16:10 διαλ.
16:10-16:40 ΟΜΑΔΑ 7 

WEBEX

ΟΜΑΔΑ 2

WEBEX

ΟΜΑΔΑ 4

WEBEX

ΟΜΑΔΑ 3

WEBEX 

_____
16:40-16:50 διαλ.
16:50-17:20 ΟΜΑΔΑ 6

WEBEX

ΟΜΑΔΑ 5

WEBEX 

ΟΜΑΔΑ 3

WEBEX

ΟΜΑΔΑ 6

WEBEX 

ΟΜΑΔΑ 7

Ε-ΜΕ

LINK ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (WEBEX CLASSROOM)

Μπουμπουλέντρα Πωλίνα (Υπεύθυνη εκπαιδευτικός τμήματος ένταξης):

https://minedu-primary.webex.com/meet/nboumpoule

LINK ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (e-me)

Μπουμπουλέντρα Πωλίνα (Υπεύθυνη εκπαιδευτικός τμήματος ένταξης):

https://e-me.edu.gr/groups/tmimaedaxis10odimkaterinis