Πρόγραμμα Erasmus

Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ122

« Ανάπτυξη διαπολιτισμικότητας και ενταξιακής εκπαίδευσης»

Η απόκτηση μιας ποιοτικής εκπαίδευσης  αποτελεί θεμέλιο για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων και την αειφόρο ανάπτυξη του κόσμου γύρω μας. Αυτή είναι και η δική μας πρόκληση που μας οδήγησε στην επιθυμία να συμμετέχουμε στην κοινότητα  Erasmus.

Οι στόχοι μας  είναι συνυφασμένοι με την εποχή  μας.

Αγωνιούμε :

  • να παρέχουμε στους μαθητές μας τα εφόδια, ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες με ενσυναίσθηση και αξίες στη ζωή τους
  • να επιτύχουμε μια ισορροπία ανάμεσα στην ενοποίηση και τη διαφορετικότητα
  • να εμφυσήσουμε στους μαθητές μας την αγάπη για τη γνώση, τις τέχνες , την παράδοση και τον πολιτισμό
  • να επιμορφωθούμε σε νέες διδακτικές πρακτικές και μεθοδολογίες.
  • να έρθουμε σε επαφή με άλλα εκπαιδευτικά συστήματα, με στόχο να βελτιώσουμε την παρεχόμενη εκπαίδευση .

Το σχέδιο  που καταθέσαμε, με  τίτλο « Ανάπτυξη διαπολιτισμικότητας και ενταξιακής εκπαίδευσης» , εγκρίθηκε από το ΙΚΥ , έχει διάρκειά 18 μηνών από 01/11/2022  έως 30/04/2024 και αφορά σε μαθήματα επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν κάθε φορά στα επιμορφωτικά μαθήματα κάνουν διάχυση των γνώσεων και εμπειριών τους στη σχολική κοινότητα. Μια διαδικασία πολύ εποικοδομητική για το σχολείο μας, που δίνει σε όλους μας την ώθηση να δουλέψουμε, ώστε να επιτευχθούν οι  στόχοι  μας.