Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου (2023-2024)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 10ου 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο 37, Ν.4692/2020) επιδιώκει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για να πραγματοποιείται όσο το δυνατό καλύτερα το έργο του σχολείου και να επιτυγχάνονται στον μεγαλύτερο βαθμό οι στόχοι που θέτουμε κάθε φορά ως σχολική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικοί, άλλο επιστημονικό προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες).
Ο Κανονισμός βασίζεται σε όσα προβλέπονται από την πολιτεία για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών Σχολείων, ενσωματώνει αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές και είναι προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου και τα χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Σχολείου Τσικούρα Κωνσταντίνου, με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και εκπροσώπου του Δήμου μας/της Δημοτικής μας κοινότητας. Εγκρίθηκε από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κ. Βιδάκη Χρήστο, που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου μας, καθώς και από τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης κ. Τριανταφυλλίδου Παρθένα.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 10ου ΔΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ