Τμήμα Α2

A2:  Πρόγραμμα τμήματος- Ηλεκτρονικές διευθύνσεις εκπαιδευτικών για σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία.

ΜΕΡΕΣ/ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:15-08:45
08:45-08:55 διαλ.
08:55-09:25
09:25-09:35 διαλ.
09:35-10:05
10:05-10:15 διαλ.
10:15-10:45
10:45-10:55 διαλ.
10:55-11:25
11:25-11:35 διαλ.
11:35-12:05

LINKS ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (WEBEX CLASSROOM)

Σεϊταρίδου Ανθή (Υπεύθυνη εκπαιδευτικός): https://minedu-primary.webex.com/meet/anseitarid

Αντιγόνη (Αγγλικά):

Μανουσαρίδου Έλενα (Εικαστικά):https://minedu-secondary.webex.com/meet/emanousari

Παζαρλόγλου Δέσποινα (Θεατρική Αγωγή): https://minedu-primary.webex.com/meet/dpazarlo

 

Πασαλίδης Στέλιος (ΤΠΕ): https://minedu-primary.webex.com/meet/pasalidiss

Τσιαμπέρα Ευγενία (Φυσική Αγωγή): https://minedu-primary.webex.com/meet/etsiamp

 

LINKS ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (e-me)

Σεϊταρίδου Ανθή (Υπεύθυνη εκπαιδευτικός): https://e-me.edu.gr/groups/5th-grade-2

 

Αντιγόνη (Αγγλικά):

Μανουσαρίδου Έλενα (Εικαστικά):

Παζαρλόγλου Δέσποινα (Θεατρική Αγωγή): https://e-me.edu.gr/groups/theatre-a2001

Πασαλίδης Στέλιος (ΤΠΕ): –

Τζιβανίδου Ανατολή (Φυσική αγωγή): –