Τμήμα Στ2

Στ2:  Πρόγραμμα τμήματος- Ηλεκτρονικές διευθύνσεις εκπαιδευτικών για σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία.

ΜΕΡΕΣ/ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14:10-14:40 ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ
14:40-14:50 διαλ.
14:50-15:20 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΠΕ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΚΠΑ
15:20-15:30 διαλ.
15:30-16:00 ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
16:00-16:10 διαλ.
16:10-16:40 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
16:40-16:50 διαλ.
16:50-17:20 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

LINKS ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (WEBEX CLASSROOM)

Σεϊταρίδου Ανθή (Υπεύθυνη εκπαιδευτικός): https://minedu-primary.webex.com/meet/anseitarid

Ντουλαπτσής Παναγιώτης (Γερμανικά): https://minedu-primary.webex.com/meet/panntoul

Παντελίδης Ζαχαρίας (Θρησκευτικά-ΚΠΑ): https://minedu-primary.webex.com/meet/pante-zaha

Πασαλίδης Στέλιος (ΤΠΕ): https://minedu-primary.webex.com/meet/pasalidiss

Τζάγκα Ελένη (Αγγλικά): https://minedu-primary.webex.com/meet/eltzagka

Χρυσός Κωνσταντίνος (Φυσική Αγωγή): https://minedu-primary.webex.com/meet/xrygas

LINKS ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (e-me)

Σεϊταρίδου Ανθή (Υπεύθυνη εκπαιδευτικός): https://e-me.edu.gr/groups/5th-grade-2

Ντουλαπτσής Παναγιώτης (Γερμανικά): –

Παντελίδης Ζαχαρίας (Θρησκευτικά-ΚΠΑ): –

Πασαλίδης Στέλιος (ΤΠΕ): –

Τζάγκα Ελένη (Αγγλικά): https://e-me.edu.gr/groups/10DIMKAT-ENGLISH-ST

Χρυσός Κωνσταντίνος (Φυσική αγωγή): –