Τμήμα Α2

A2:  Πρόγραμμα τμήματος- Ηλεκτρονικές διευθύνσεις εκπαιδευτικών για σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία.

ΜΕΡΕΣ/ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14:10-14:40
14:40-14:50 διαλ.
14:50-15:20
15:20-15:30 διαλ.
15:30-16:00
16:00-16:10 διαλ.
16:10-16:40
16:40-16:50 διαλ.
16:50-17:20

LINKS ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (WEBEX CLASSROOM)

Σεϊταρίδου Ανθή (Υπεύθυνη εκπαιδευτικός): https://minedu-primary.webex.com/meet/anseitarid

Αντιγόνη (Αγγλικά):

Μανουσαρίδου Έλενα (Εικαστικά):

Παζαρλόγλου Δέσποινα (Θεατρική Αγωγή): https://minedu-primary.webex.com/meet/dpazarlo

 

Πασαλίδης Στέλιος (ΤΠΕ): https://minedu-primary.webex.com/meet/pasalidiss

Τζιβανίδου Ανατολή (Φυσική Αγωγή):

LINKS ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (e-me)

Σεϊταρίδου Ανθή (Υπεύθυνη εκπαιδευτικός): https://e-me.edu.gr/groups/5th-grade-2

 

Αντιγόνη (Αγγλικά):

Μανουσαρίδου Έλενα (Εικαστικά):

Παζαρλόγλου Δέσποινα (Θεατρική Αγωγή): https://e-me.edu.gr/groups/theatre-a2001

Πασαλίδης Στέλιος (ΤΠΕ): –

Τζιβανίδου Ανατολή (Φυσική αγωγή): –