ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Η Σχολική Σύμβουλος της 2ης εκπαιδευτικής περιφέρειας οργάνωσε την Τετάρτη 8-03-2017 στο σχολείο μας εκπαιδευτικό σεμινάριο σε εκπαιδευτικούς της περιφέρειας, με επιμορφωτές τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας.
Η επιμόρφωση ήταν Εργαστηριακού τύπου με τα παρακάτω θέματα:
1. Για τη Γ΄ τάξη «Αναδιάρθρωση, εξορθολογισμός και διαχείριση της διδακτέας ύλης στο Δημοτικό Σχολείο» με εισηγητές τις εκπ/κούς, Κυριακίδου Ελένη, & Παπαγεωργίου Ουρανία.
2. Για τη Δ΄τάξη «Αναδιάρθρωση, εξ-ορθολογισμός και διαχείριση της διδακτέας ύλης στο Δημοτικό Σχολείο » με εισηγητές τους εκπ/κούς, Ντόρα Βασίλειο & Τζάγκα Κων/νο.

Η Διευθύντρια του Σχολείου
Χρυσάφη Φωτεινή