Σχολείο 21ου αιώνα

afisa_eaepΣύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, το Νέο Σχολείο έχει στόχο την προετοιμασία των νέων γενιών, ώστε να μπορούν:

 • να πατούν στέρεα πάνω σε αξίες και αρχές που κάνουν κάθε νέο «πάνω απ? όλα ΑΝΘΡΩΠΟ»,
 • να συνεχίζουν να αποκτούν γνώσεις σε όλη τη διάρκεια του βίου,
 • να συμμετέχουν με επιτυχία στην οικονομική ζωή και να έχουν ευκαιρίες κοινωνικής ανόδου,
 • να ασκούν το ρόλο του υπεύθυνου πολίτη,
 • να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή.

Στο Νέο Σχολείο οι μαθητές θα αναπτύσσουν ταυτόχρονα αυτόνομη δράση, συλλογικο-κοινωνικό πνεύμα και περιβαλλοντική συνείδηση, και έτσι:

1) Ο μαθητής γίνεται «μικρός διανοούμενος». Αποκτά μεγαλύτερη ικανότητα και άνεση στην χρήση, προφορικά και γραπτά, της ελληνικής γλώσσας. Έρχεται σε επαφή με τον πολιτισμό μας.

2) Ο μαθητής γίνεται «μικρός επιστήμονας». Αποκτά γνωστική επάρκεια και κατακτά αντίστοιχες δεξιότητες στα μαθηματικά, στις φυσικές επιστήμες και στην τεχνολογία.

3) Ο μαθητής γίνεται «μικρός ερευνητής». Αποκτά ποιότητα και ταχύτητα, στην ανάλυση και στη σκέψη, ώστε με την κριτική του ικανότητα να μπορεί να επιλέγει σωστά ανάμεσα στην πληθώρα των πληροφοριών και των γνώσεων, που έχει πλέον στη διάθεση του.

4) Ο μαθητής γίνεται γλωσσομαθής. Αποκτά επάρκεια στη χρήση, προφορικά και γραπτά, τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας κι έτσι η γλωσσομάθεια μετατρέπεται από προσόν για λίγους, σε εργαλείο για όλους.

5) Ο μαθητής κατακτά το «Μαθαίνω πώς να μαθαίνω» και δίνεται τέλος στο «Μαθαίνω απ? έξω», με νέες διδακτικές μεθόδους, εκπαιδευτικά υλικά και ψηφιακά εργαλεία.

6) Ο μαθητής γίνεται συνειδητός Έλληνας πολίτης ? Πολίτης του κόσμου. Με γνώση και υπερηφάνεια για την ιστορία και τον πολιτισμό μας, μαθαίνει να ζει και να προοδεύει μέσα στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον, μέσα και έξω από τη χώρα μας.

Στο Νέο Σχολείο, γίνεται μεγαλύτερη εξατομίκευση της διδασκαλίας, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή και μαθήτριας, και προωθείται η  ενεργητική συμμετοχή τους στις δραστηριότητες μάθησης αντί της παθητικής παρακολούθησης.

Στο Νέο Σχολείο υπηρετούνται οι εκπαιδευτικοί στρατηγικοί στόχοι, κοινοί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως:

 • προώθηση της δια βίου μάθησης,
 • βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης,
 • προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά,
 • ενίσχυση της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και του επιχειρηματικού πνεύματος.

Οι στόχοι αυτοί, στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου, υποστηρίζονται με:

 • τη διασφάλιση της πρόσβασης στην προσχολική εκπαίδευση και την αύξηση της συμμετοχής από την ηλικία των 4 ετών,
 • τη διασφάλιση της πρόσβασης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση,
 • τη μείωση του ποσοστού μαθητών που τελειώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση με χαμηλές επιδόσεις στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες,
 • τη μείωση του ποσοστού της σχολικής διαρροής από την υποχρεωτική εκπαίδευση,
 • την πιστοποίηση των γνώσεων ξένης γλώσσας και χρήσης Η/Υ,
 • τη δραστική αύξηση του ποσοστού των εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν την τεχνολογία για τη διδασκαλία.