Ασφαλής χρήση διαδικτύου

safe

Το διαδίκτυο αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο της ψηφιακής τεχνολογίας. Η χρησιμότητά του όμως κρύβεται στη σωστή χρήση του,  για τον λόγο αυτό οργανώσαμε μια σειρά δράσεων προκειμένου να ενημερωθούν οι μαθητές/τριες μας για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου: 1) Ενημέρωση και βιωματικό εργαστήρι, που υλοποιήθηκε από τον κ. Μπέη Νικόλαο …

Continue reading