Πρόγραμμα Erasmus

Ο Διευθυντής Νικόλαος Καλκάνης και τρεις εκπαιδευτικοί  του σχολείου μας , Κωνσταντίνος Τζάγκας, Μαρία Παπαδοπούλου και Δέσποινα Παζαρλόγλου παρακολούθησαν μαθήματα κατάρτισης στη ” Συναισθηματική νοημοσύνη” . Για τον σκοπό αυτό μετακινήθηκαν  στη Βαρκελώνη κατά τη χρονική περίοδο 11 – 18 Μαρτίου 2023, στα πλαίσια του σχεδίου ” Διαπολιτισμικότητα και ενταξιακή …

Continue reading