Πρόγραμμα Erasmus

Το σχολείο μας υλοποιεί πρόγραμμα Erasmus με θέμα ” Διαπολιτισμικότητα και ενταξιακή εκπαίδευση” . Η πρώτη μας δράση   είναι   η μετακίνηση  εκπαιδευτικών  στη Barcelona της Ισπανίας , προκειμένου να λάβουν μέρος σε σεμινάρια εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

Επιστολή του Σχολείου με αίτημα την επισκευή της σκεπής του κτιρίου.

roof

Σας κοινοποιούμε την επιστολή που αποστείλαμε σχετικά με το αίτημα επιδιόρθωσης της στέγης του σχολείου μας. Ενημερωθείτε σχετικά στο έγγραφο που ακολουθεί: