Επιστολή του Σχολείου με αίτημα την επισκευή της σκεπής του κτιρίου.

roof

Σας κοινοποιούμε την επιστολή που αποστείλαμε σχετικά με το αίτημα επιδιόρθωσης της στέγης του σχολείου μας. Ενημερωθείτε σχετικά στο έγγραφο που ακολουθεί: