Άσκηση ετοιμότητας σεισμού

askisi_seismou

Την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016 στις 8:30, πραγματοποιήθηκε άσκηση ετοιμότητας του σχολείου μας για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω σεισμού. Στην άσκηση έλαβαν μέρος όλοι/ες οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. Το διδακτήριο εκκενώθηκε σε ικανοποιητικό χρόνο και σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στο επικαιροποιημένο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης …

Continue reading