Οι πυραμίδες μας!

πυραμίδες

Η εκπαιδευτικός του σχολείου μας Μαρία Παπαδοπούλου υλοποίησε με τους μαθητές της Α΄ τάξης , πρόγραμμα για την υγιεινή διατροφή. Μια από τις δραστηριότητες του προγράμματος ήταν η κατασκευή πυραμίδας. Καμαρώστε τις δημιουργίες των μικρών μαθητών!