Τμήμα Γ2

Γ2:  Πρόγραμμα τμήματος- Ηλεκτρονικές διευθύνσεις εκπαιδευτικών για σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία.

ΜΕΡΕΣ/ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14:10-14:40 ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ
14:40-14:50 διαλ.
14:50-15:20 ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΛΩΣΣΑ
15:20-15:30 διαλ.
15:30-16:00 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ
16:00-16:10 διαλ.
16:10-16:40 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΠΕ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
16:40-16:50 διαλ.
16:50-17:20 ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

LINKS ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (WEBEX CLASSROOM)

Παπαγεωργίου Ουρανία (Υπεύθυνη εκπαιδευτικός): https://minedu-primary.webex.com/meet/ourapapage

Δάφνη Άννα (Αγγλικά): https://minedu-primary.webex.com/meet/anndafni

Παζαρλόγλου Δέσποινα (Θεατρική αγωγή): https://minedu-primary.webex.com/meet/dpazarlo

Παντελίδης Ζαχαρίας (Μελέτη): https://minedu-primary.webex.com/meet/pante-zaha

Παπαδόπουλος Μιχάλης (Φυσική αγωγή): https://minedu-primary.webex.com/meet/mikepap

Πασαλίδης Στέλιος (ΤΠΕ): https://minedu-primary.webex.com/meet/pasalidiss

Χρυσός Κωνσταντίνος (Ευέλικτη ζώνη): https://minedu-primary.webex.com/meet/xrygas

LINKS ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (e-me)

Παπαγεωργίου Ουρανία (Υπεύθυνη εκπαιδευτικός):  https://e-me.edu.gr/groups/G22020-202110oKaterinis

Δάφνη Άννα (Αγγλικά): https://e-me.edu.gr/groups/10dimkat-c

Παζαρλόγλου Δέσποινα (Θεατρική αγωγή): https://e-me.edu.gr/groups/theatre-b2000

Παντελίδης Ζαχαρίας (Μελέτη): –

Παπαδόπουλος Μιχάλης (Φυσική αγωγή): https://e-me.edu.gr/groups/00003

Πασαλίδης Στέλιος (ΤΠΕ): –

Χρυσός Κωνσταντίνος (Ευέλικτη ζώνη): –