Επίσκεψη στο πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής

Τη Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016, οι τάξεις Γ1 και Γ2 επισκέφθηκαν το πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, στο πλαίσιο του αντίστοιχου προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης.