Εγγραφές α’ τάξης 2024-20245

Οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2024-2025, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2024.

Κατά το σχολικό έτος 2024-2025 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2018 έως και 31-12-2018.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα έγγραφα που επισυνάπτονται:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΟΡΙΑ-10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ