Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2022-2023)

Μπορείτε να ενημερωθείτε για την ετήσια έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μας μονάδας κατά το σχολικό έτος 2022-2023 στο έγγραφο που ακολουθεί:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ