Ενημέρωση για το Κέντρο Κοχλιακών Εμφυτεύσεων

Το Κέντρο Κοχλιακών Εμφυτεύσεων της Α’ Ω.Ρ.Λ. Πανεπιστημιακής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης “ΑΧΕΠΑ” λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή, 08:00-14:00.

Ο κύριος στόχος της Διεπιστημονικής Ομάδας του κέντρου είναι η παροχή υπηρεσιών διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης των βαρήκοων-κωφών μαθητών/τριων, καθώς και η υποστήριξη, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, των γονέων και της κοινωνίας.

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο που ακολουθεί:

Download (PDF, Unknown)