Εγγραφές Α’ τάξης 2023-2024

Οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2023-2024, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2023.

Κατά το σχολικό έτος 2023-2024 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2017 έως και 31-12-2017.

Κατεβάστε από τον σύνδεσμο που ακολουθεί τη σχετική αίτηση, η οποία πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και από τους δύο γονείς:

https://docs.google.com/document/d/1BJPIsVAE7HmbRgpvYpRqk78maQXJ0ClG/edit?usp=sharing&ouid=115054314977507977693&rtpof=true&sd=true

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο έγγραφο που επισυνάπτεται:

Download (PDF, Unknown)