ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

Προς τον Δ/ντή της Τράπεζας Πειραιώς Κατερίνης Κ. Μπίλα Ζήση
1. ΘΕΜΑ : «Αποστολή ευχαριστηρίου»
Κε Δ/ντά

Αισθανόμαστε την ανάγκη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την προσφορά ειδών εξοπλισμού στο σχολείο.
Ενέργειες σαν κι αυτή φανερώνουν τη μεγάλη ευαισθησία που έχετε για τους μαθητές, το σχολικό τους περιβάλλον, καθώς και για τις καλύτερες συνθήκες σχολικής διαβίωσης των μαθητών.
Τέτοιες πρωτοβουλίες βοηθούν, στις ιδιαίτερα σημερινές δύσκολες συνθήκες, την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και γενικότερα το έργο του, προσφέροντας έτσι ένα πιο ανθρώπινο σύγχρονο περιβάλλον.

Με εκτίμηση

2. ΘΕΜΑ : «Αποστολή ευχαριστηρίου» Προς την Κα Πογιαρίδου Μαρία
Κα Πογιαρίδου

Αισθανόμαστε την ανάγκη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη δημιουργία και προσφορά δανειστικής βιβλιοθήκης στο σχολείο.
Ενέργειες σαν κι αυτή φανερώνουν τη μεγάλη ευαισθησία που έχετε για τους μαθητές, το σχολικό τους περιβάλλον, καθώς και για τις καλύτερες συνθήκες του μαθησιακού-σχολικού έργου.
Τέτοιες πρωτοβουλίες βοηθούν, στις δύσκολες σημερινές συνθήκες, το έργο των εκπαιδευτικών και συγχρόνως τον εμπλουτισμό των μαθητών με τις απαραίτητες γνώσεις, πληροφορίες και την απόκτηση εφοδίων, για μια ανταγωνιστική κοινωνία.
Ταυτόχρονα αποτελείται παράδειγμα μίμησης, για άλλους πολίτες της τοπικής κοινωνίας.
Με εκτίμηση

3. ΘΕΜΑ : «Αποστολή ευχαριστηρίου» Προς τον Κ. Κουρινιώτη Βασίλειο

Κ. Κουρινιώτη

Αισθανόμαστε την ανάγκη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την εγκατάσταση και προσφορά συστήματος εξαερισμού σε χώρους υγιεινής του σχολείου.
Ενέργειες σαν κι αυτή φανερώνουν τη μεγάλη ευαισθησία που έχετε για τους μαθητές, το σχολικό τους περιβάλλον.
Τέτοιες πρωτοβουλίες βοηθούν, στις δύσκολες σημερινές συνθήκες, το έργο του σχολείου και την υγιεινή διαβίωση των μαθητών.
Ταυτόχρονα αποτελείται παράδειγμα μίμησης, για άλλους πολίτες της τοπικής κοινωνίας.
Με εκτίμησηdsc08487