Παρελάσεις 16ης και 28ης Οκτωβρίου 2015

Τις καλύτερες εντυπώσεις άφησαν οι μαθητές των Ε’ και Στ’ τάξεων του σχολείου μας, που συμμετείχαν στις παρελάσεις της 16ης και 28ης Οκτωβρίου 2015. Αξίζουν συγχαρητήρια τόσο στους μαθητές όσο και στους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς.