Χριστούγεννα 2019

Χριστουγεννιάτικες δράσεις των μαθητών και μαθητριών του σχολείου μας στο Χωριό του Κόσμου και στη Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης.