16 Οκτωβρίου 2023

16 Οκτωβρίου 1912, τα Ελληνικά στρατεύματα μπαίνουν στην Κατερίνη, απελευθερώνοντας την πόλη. Οι κάτοικοι με επί κεφαλής τον Επίσκοπο Παρθένιο Βαρδάκα υποδέχονται τους ελευθερωτές με Ελληνικές σημαίες, ζητοκραυγάζοντας και  λέγοντας «Χριστός Ανέστη». Ένας λόχος με τη σημαία και τις σάλπιγγες διατρέχει την πόλη παιανίζοντας εμβατήρια και προκαλώντας ακράτητο ενθουσιασμό. Λαός και στρατός πηγαίνουν στην εκκλησία της Θείας Ανάληψης, όπου τελείται Δοξολογία για την απελευθέρωση της πόλης από τον Επίσκοπο.

16 Οκτωβρίου 2023, η Κατερίνη γιορτάζει με μεγάλη λαμπρότητα την Επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης από τον τούρκικο ζυγό. Οι μαθητές/τριες του σχολείου μας – υπό την καθοδήγηση του του κ.Παπαδόπουλου Μιχάλη – παρέλασαν με καμάρι τιμώντας τους ήρωες που θυσιάστηκαν για την ελευθερία μας.

Ζήτω η ελευθερία! Χρόνια πολλά σε όλους/ες!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10