Τίτλοι σπουδών

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 14/6/2019 και ώρα 9-10 π.μ. θα δοθούν οι τίτλοι σπουδών των μαθητών για το σχολικό έτος 2018-19.