Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Σχέδιο δράσης

Στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων, που υλοποιούνται για πρώτη φορά φέτος και αντικαθιστούν το μάθημα της Ευέλικτης Ζώνης στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου, οι μαθητές και οι μαθήτριες μας καλούνται να συμμετέχουν σε μια καινοτόμο εκπαιδευτική δράση. Μέσα από τη συμμετοχή τους στα εργαστήρια των 4 θεματικών ενοτήτων: 1) Ζω καλύτερα, 2) Φροντίζω το περιβάλλον, 3) Ενδιαφέρομαι και ενεργώ, 4) Δημιουργώ και καινοτομώ, οι μαθητές και οι μαθήτριες μας θα αναπτύξουν δεξιότητες του νου, της ζωής, της μάθησης και της τεχνολογίας.

Ακολουθεί το σχέδιο δράσης του σχολείου μας:

Download (PDF, Unknown)