Επιστολή του Σχολείου με αίτημα την επισκευή της σκεπής του κτιρίου.

Σας κοινοποιούμε την επιστολή που αποστείλαμε σχετικά με το αίτημα επιδιόρθωσης της στέγης του σχολείου μας.

Ενημερωθείτε σχετικά στο έγγραφο που ακολουθεί:

Download (PDF, Unknown)