Εγγραφές στην α’ δημοτικού: 1-20 Μαρτίου

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
από 1 έως 20 Μαρτίου θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές των μαθητών και μαθητριών (που είναι γεννημένοι/ες από 1-1-2015 έως 31-12-2015) στην α’ τάξη του 10ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης.

Ώρες εγγραφών 9:00-12:00 (κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, στο τηλέφωνο του σχολείου: 2351023904)

Τα όρια του σχολείου:

Δικαιολογητικά:
Α. Βιβλιάριο Εμβολίων του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

Β. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του (Α.Δ.Υ.Μ) είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι.

Γ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

Δ. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

Η Διευθύντρια του Σχολείου
Χρυσάφη Φωτεινή