Σχολική Δανειστική Βιβλιοθήκη

Αγαπητοί γονείς,

με χαρά σας ενημερώνουμε ότι ξεκινά η λειτουργία της Σχολικής μας Βιβλιοθήκης.

Ένας από τους σημαντικότερους σκοπούς της είναι η καλλιέργεια μιας μακρόχρονης σχέσης των μαθητών/τριών με τον κόσμο του έντυπου λόγου και της εικόνας, μέσα από την απόλαυση του διαβάσματος, αλλά και γενικότερα η πρόσβαση στην πληροφόρηση.

Προκειμένου λοιπόν, οι μαθητές/τριες να έχουν πρόσβαση στον χώρο και στο υλικό, θα πρέπει να είμαστε σύμφωνοι με κάποιους κανόνες.

Για τους μαθητές:

  • Εντός της βιβλιοθήκης κάνουμε ησυχία.
  • Σεβόμαστε τον χώρο και το υλικό της βιβλιοθήκης. Δεν τρώμε και δεν πίνουμε.
  • Δανειζόμαστε βιβλία με την κάρτα δανεισμού, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
  • Μπορούμε να δανειστούμε μέχρι 2 βιβλία.
  • Σε περίπτωση που καθυστερήσουμε να επιστρέψουμε κάποιο βιβλίο, δεν έχουμε δικαίωμα άλλου δανεισμού.
  • Προσέχουμε τα βιβλία. Δε σημειώνουμε, δεν υπογραμμίζουμε, δε μουτζουρώνουμε και δεν τα αλλοιώνουμε με κανέναν τρόπο.
  • Ο καθένας οφείλει να επιστρέψει ο/η ίδιος/α το βιβλίο που δανείστηκε.

Για τους γονείς:

  • Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας κάποιου βιβλίου οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να το αντικαταστήσουν.