Δικαιολογητικά για την εγγραφή μαθητών στην Α΄ τάξη

Δικαιολογητικά για την εγγραφή μαθητών στην Α΄ τάξη
του 10ου δημοτικού σχολείου Κατερίνης
(από 1 έως 21 Ιουνίου 2016)

  Μαθητές γεννημένοι από 1-1-2010 έως 31-12-2010

 Α. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού (Β.Υ.Π), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 

Β. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του (Α.Δ.Υ.Μ) είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι. 

Γ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

 Δ. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

Η Διευθύντρια του Σχολείου
Χρυσάφη Φωτεινή