Πρόσκληση σε τηλεδιάσκεψη με θέμα covid-19

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας σε συνεργασία με τον Ιατρικό
Σύλλογο Πιερίας, οργανώνει τηλεδιάσκεψη με θέμα συζήτησης «COVID-19» την Τετάρτη 23/09/2020 και ώρα
18.30.
Εισηγήτρια της τηλεδιάσκεψης θα είναι η κ Βακουφτσή Ελισάβετ, Παιδίατρος-Επιμελήτρια
Γεν.Νοσοκομείου Κατερίνης. Καλούνται να συμμετάσχουν οι Δ/ντες & Προϊστάμενοι Δημ.Σχολείων, οι
Προϊστάμενοι-ες Νηπιαγωγείων, οι Υπεύθυνοι COVID-19 Δημ.Σχολείων & Νηπιαγωγείων και οι εκπρόσωποι
των Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων των σχολικών μονάδων.
Παρακαλούμε για την καλύτερη οργάνωση της συζήτησης, όπως φροντίσετε για την καταγραφή των
ερωτημάτων σας, πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης.

Συνδεθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://minedu-primary.webex.com/meet/fsorotou

Αν σας ζητηθεί κωδικός κατά τη σύνδεση να καταχωρήσετε: 3282

Εναλλακτικά για να συνδεθείτε μπορείτε να καταχωρήσετε τον αριθμό της τηλεδιάσκεψης
(meetingnumber): 121 646 9200