3 Δεκεμβρίου-Παγκόσμια μέρα Ατόμων με Αναπηρία

Το 1992 θεσπίστηκε η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ),με σκοπό να προωθήσει την κατανόηση και την ευαισθητοποίηση σε θέματα αναπηρίας, την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική ζωή, την προάσπιση των δικαιωμάτων τους αλλά και τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους.
Με τον όρο αναπηρία αναφερόμαστε σε κάθε πνευματική, κινητική ή σωματική αναπηρία η οποία χρίζει ειδικής μεταχείρισης ώστε το άτομο να αναπτύξει ισότιμα όλες τις ικανότητες του και να ενταχθεί στη κοινωνία. Αυτές μπορεί να είναι αισθητηριακές αναπηρίες (τύφλωση, κώφωση) σωματικές αναπηρίες, (εγκεφαλική παράλυση, ακρωτηριασμένα άκρα) νοητική καθυστέρηση, χρωμοσωμικά σύνδρομα, Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (αυτισμός), ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία κλπ).
Στην Ελλάδα, ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία, υπολογίζεται γύρω στο 1 εκατομμύριο. Τα στοιχεία στηρίζονται σε ποσοστά του ΠΟΥ και των επίσημων φορέων του κράτους. (πηγή: Υπουργείο Υγείας)
Τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν καθημερινά πολλά προβλήματα που αφορούν κυρίως τον κοινωνικό τους αποκλεισμό, λόγω της απαξίωσης, της άγνοιας αλλά και του ρατσισμού.
Καλό θα ήταν, η μέρα αυτή να είναι μέρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης όλων μας, ώστε να καταλάβουμε ότι το κέρδος από την ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε κάθε πτυχή της ζωής είναι συνολικό και μας αφορά όλους. Καλύτερο θα ήταν να μάθουμε να βλέπουμε την ικανότητα του κάθε ατόμου πέρα από κάθε αναπηρία!