Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου

Ενημερωθείτε για το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου στο ΦΕΚ που ακολουθεί:

Download (PDF, Unknown)