Άσκηση ετοιμότητας σεισμού

Την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016 στις 8:30, πραγματοποιήθηκε άσκηση ετοιμότητας του σχολείου μας για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω σεισμού. Στην άσκηση έλαβαν μέρος όλοι/ες οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. Το διδακτήριο εκκενώθηκε σε ικανοποιητικό χρόνο και σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στο επικαιροποιημένο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου.