Απολύμανση σχολείου

Με πρωτοβουλία του Δήμου Κατερίνης απολυμάνθηκε το σχολείο μας τη Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού