ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

20170215_092334

<< Εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στην τάξη της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το τρέχον σχολικό έτος 2016-17
Οι μαθητές της τρίτης (Γ) τάξης του σχολείου μας με τη συνοδεία των Γυμναστών Παπαδόπουλο Μιχάλη και Παυλίδη Γεωργίου παρακολουθούν το πρόγραμμα του κολυμβητηρίου για το σχολικό έτος 2016-17
Κάθε μάθημα υλοποιείται εντός ενός συνεχόμενου διδακτικού δίωρου. Το διδακτικό δίωρο περιλαμβάνει το χρόνο μετάβασης των μαθητών/τριων από και προς το χώρο διεξαγωγής του μαθήματος και τη χρονική διάρκεια διδασκαλίας του αντικειμένου.