Θεατρική παράσταση “Μυστικός Κήπος”

Τα τμήματα Α1, Α2 και Γ1, Γ2 του Σχολείου μας παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση “Μυστικός Κήπος” στο Βασιλικό Θέατρο Θεσσαλονίκης στις 31 Μαρτίου 2016.