“Διδακτική επίσκεψη στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού”

Η Πέμπτη τάξη του σχολείου μας  πραγματοποίησε διδακτική επίσκεψη στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, στις 18 Δεκεμβρίου 2018.