“Μυθολογικό πάρκο του Ηρακλή”

Στις 17 Δεκεμβρίου  η Δευτέρα , η Τρίτη και η Τετάρτη τάξη του σχολείου μας, επισκέφτηκε το Μυθολογικό Πάρκο του Ηρακλή, στον χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.