Επικαιροποίηση Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης και υλοποίηση Ασκήσεων ετοιμότητας για σεισμό.

Σε επίπεδο πρόληψης και μέριμνας ενεργειών που αφορούν στη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου στο Σχολείο, την Τετάρτη 9-11-2016 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας, μετά την επικαιροποίηση του σχεδίου έκτακτης ανάγκης και την ενημέρωση των μαθητών, η υλοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας σεισμού.