Ευχαριστήριο

Η Εθελοντική Ομάδα Δράσης Κατερίνης προσέφερε σε όλα τα Δημοτικά σχολεία της πόλης από ένα πλήρες φορητό φαρμακείο.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Ευχαριστούμε θερμά τους ανθρώπους της Εθελοντικής Ομάδας.