Η τσάντα στο σχολείο

Αγαπητοί γονείς,

Το πρόγραμμα “η τσάντα στο σχολείο” συνεχίζεται κανονικά μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου, η τσάντα θα παραμένει στο σχολείο για 2 σαββατοκύριακα κάθε μήνα. Σας υπενθυμίζουμε, λοιπόν, τις αντίστοιχες ημερομηνίες που απομένουν:

8 Φεβρουαρίου

22 Φεβρουαρίου

8 Μαρτίου

22 Μαρτίου

5 Απριλίου

19 Απριλίου

11 Μαΐου

25 Μαΐου

8 Ιουνίου